ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM

ĐẢNG KỲ

 

  

Đảng Kỳ của Đảng Dân Chủ Việt Nam là hình chữ nhựt nền xanh, chiều ngang bằng 3/5 chiều dài. Ở giữa là hình tròn màu vàng, đường kính bằng 1/3 chiều ngang lá cờ. Có 5 ngôi sao màu trắng 5 cánh nằm đều chung quanh hình tròn màu vàng, đầu cánh ngôi sao chiếu thẳng lên trên khi lá cờ treo ngang. Đường kính ngôi sao trắng bằng ¼ vòng tròn màu vàng.

Ý nghĩa Đảng kỳ:

-         Màu xanh tượng trưng cho tự do và hy vọng

-         Màu trắng tượng trưng cho dân chủ và bìng đẳng

-         Màu vàng tượng trưng cho quyền tự quyết của dân tộc

-         Vòng tròn màu vàng tượng trưng cho mặt trời, thể hiện sức sống và chân lý.

-         Ngôi saotrắng 5 cánh tượng trưng cho 5 giới dân sinh căn bản của Dân Tộc Việt Nam.

-         5 ngôi sao trắng tượng trưng cho sự đoàn kết của Đảng khắp năm châu.